Taktvätt i Västerås

Kan man tvätta betongpannor med högtryckstvätt?

Svaret är ja, Att använda högtryckstvätt är den effektivaste och miljövänligaste metoden.

Men innan du börjar så måste taket genomgå en noggrann kontroll så att undertaket och genomföring är i tillräckligt bra skick. Att använda enbart högtryckstvätt utan efterbehandling är inte att rekommendera. Då förstör man ytan och skyddet på takpannan och risken för frostsprängningar och läckage blir större över tid.  För en noggrann beskrivning hur vi avgör ditt taks skick läs gärna vår info sida kring vad som ingår i en takbesiktning.

Det första steget mot ett skyddat tak är att rengöra det noggrant för att ta bort mossa och annan påväxt. För att göra det använder vi oss utav högtryckstvättar som kan nå ett tryck på upp till 500 bar. Vi brukar använda oss utav 350 bar, med detta trycket når vi en bra verkningsgrad som fortfarande är skonsam för betongpannan.

För att öka effektiviteten använder vi ett munstycke som skapar en rotation. Detta gör att påväxt och dålig yta på betongpannan försvinner effektivt.

För att säkerställa att all påväxt är borta går man alltid igenom taket och spolar med en flatstråle som även sköljer ner materialet från taket. Genom denna noggrannhet slipper vi använda miljöfarliga kemikalier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.