Takmålning & Takbehandling

Milda och fuktiga vintrar bidrar till att alger, mossa och lavar frodas

En del fastighetsägare upplever att mögel, alg och svampangrepp har ökat. Det kan finnas flera naturliga förklaringar till det.

Det första är att dagens fasadfärger och rengöringsmedel är mer miljövänliga än tidigare. Även bekämpningsmedel mot mögel- och algangrepp är miljöanpassade och innehåller inte samma farliga ämnen som förr. 

Vi i Skandinavien har fått ett lite varmare klimat med mer nederbörd de senaste decennierna. Milda och fuktiga vintrar bidrar till att alger, mossa och lavar frodas. Mer fukt och större variationer i temperatur innebär högre påfrestningar på fasaden, som påverkar både färgens och materialets hållbarhet. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.