Takbehandling i Västerås

Har du ett tak som ser smutsigt ut? Många husägare tror att det är sot, smuts eller fåglar som smutsat ner taket. Men det är oftast påväxt av mossa, alger eller lavar som gör att taket ser smutsigt ut. Om du har mossa, alger eller och annan påväxt på taket behöver du se till att det behandlas så snabbt som möjligt eftersom det växer fast i takpannorna och skadar dem.

Mossa, Lavar Och Alger Orsakar Stora Problem

Mossa och lavars rötter växer fast på taket och det innebär att avrinningen av snö, regn och smältvatten stannar upp och fukten binds. Fukten riskerar att komma in bakom takpannorna och orsaka stor skada. Det är vanligt att läkt och undertak blir rötskadat eller ruttnar utan att man kan se det. Det kan skada hela byggnader och taket kan tappa sin bärighet.

Takmålning & Takbehandling
Takmålning & Takbehandling

Takrengöring & Anti-Moss-Behandling

Vi På Aros Tak Är Vana Att Hantera Dessa Problem

Vi rengör ditt tak och behandlar det med anti-mossmedel och förseglar det så att det står emot väder och vind för många år. Vårt anti-mossmedel gör att mossa, lavar och alger inte fäster och taket blir skinande rent

Varsam Metod

Påväxten dör och förmultnar och efter några veckor löses den upp och sköljs bort helt av regnet. Den här metoden orsakar inga skador på taket. Du behåller takpannorna i bästa skick också efter behandling.

Prisvärd Investering

Vårt arbete är en prisvärd, hållbar och effektiv investering som skyddar ditt hus och höjer fastighetens värde och du slipper genomföra ett kostsamt och tidskrävande takbyte.

Renhetsgaranti

När du anlitar oss har du alltid renhetsgaranti, om taket inte blir rent efter behandling, behandlar vi det igen kostnadsfritt

Takbehandling

Auktoriserad Grönfri Entreprenör

Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs entreprenörer och har stor erfarenhet av att behandla tak, fasader och andra ytor med Grön-Fri Proffs.

Grön-Fri Proffs är ett medel som tar bort alger och lav på ytor utomhus såsom puts, trä, tegel, betongpannor m.m. Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri Proffs. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt. Till slut är ytan ren från påväxt. Grön-Fri Proffs gör så att påväxten avdödas och näringsämnena blir neutraliserade. För att ny påväxt ska etableras krävs det att nya förutsättningar hamnar på ytan.

 

Användningsområden

På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Grön fri behandling Västerås