Taktvätt I Västerås

Man måste nödvändigtvis inte måla taket utan man kan givetvis tvätta och behandla mot påväxt. 
En taktvätt kan utföras på 2 olika sätt av oss. 
Antingen med högtryck och enbart vatten eller så tar man bort mossa med mera mekaniskt och behandlar taket. 

Skillnaden på metoderna är att med högtryck är det rent och klart samma dag. 
Mekanisk rengöring tar upp till 2 år då det är väder och vind som städar taket efter vår behandling.

Takmålning & Takbehandling
Taktvätt i Västerås

Taktvätt med vädret som verktyg

Man måste nödvändigtvis inte måla taket utan man kan givetvis tvätta och behandla mot påväxt. 
En taktvätt kan utföras på 2 olika sätt av oss. 
Antingen med högtryck och enbart vatten eller så tar man bort mossa med mera mekaniskt och behandlar taket. 

Skillnaden på metoderna är att med högtryck är det rent och klart samma dag. 
Mekanisk rengöring tar upp till 2 år då det är väder och vind som städar taket efter vår behandling.

Men samtidigt rekommenderar vi inte högtryck utan målning när det kommer till betongpannor. Högtryckstvätten sliter på redan befintligt ytskikt.

Mossa på tak

Mossa på taket ställer till med stora problem för villaägare i Västerås och övriga Sverige. Det Nordiska klimatet är en väldigt miljö för mossan att växa i. Problemet med mossan är frostsprängning och att vatten kan rinna över takpannorna och in under undertaket. Mossa på taket är ett ökande problem i Sverige, orsaken till detta är att luften i landet faktiskt har blivit bättre än det var för 30 år sedan.

Innan var det så mycket tungmetaller i luften och regnet var surare. Detta gjorde att mossan inte trivdes på taken. Lyckligtvis har är det mindre tungmetaller i dagsläget. Men detta är orsaken till varför så många tak just nu drabbas av påväxt.

Takmålning & Takbehandling
Takmålning & Takbehandling
Grön fri behandling Västerås

Ta bort mossa från tak

Mossan växer. Först är det bara lite här och där, men ganska snart har mossan lyckats sprida sig över nästan hela takytan. Mossan är envis, seg och tålig och kan överleva i åratal utan mat och vatten. Om den får tid att utvecklas växer mossan på allt som passar dess syfte:trä, plast och sten.

Om mossan tillåts växa på taket bildar den mossklumpar som kan väga flera kilo vardera och som fyller upp nästan allt utrymme som blir över genom att täcka alla möjliga saker, t.ex. träfiberplattor, murverk eller kakel. På ett så tunt material är det lätt för mossklumparna att slita sig lossplattorna och börjar därför mossas upp i dina hängrännor, stuprör och dräneringsrör. Det kommer då att störa takytans normala nedåtgående lutning och hindra vattnet från att rinna bort ordentligt, så att fukt kan komma in under dina takpannor. Den mossa som utvecklas på detta sätt kommer att vara extremt svår eller till och med omöjlig att rensa bort. Därför är det viktigt att utföra din taktvätt i tid.

Viktigt att ta bort mossan i tid

Det är viktigt att man tar tag i “mosssituationen” i ett tidigt stadie. Annars kommer mossan att långsamt bryta ned taket. En av de bästa investeringarna för en villaägare är ofta taktvätt.

Om mossa

Mossa är en primitiv växt. Den lever på samma sätt som mossor har gjort i hundratals miljoner år, genom att överleva på tunna skikt av vatten och gaser. Dess trådiga rotsystem är utspritt genom dess mosskula och kan tränga upp till 10 cm ner i det underliggande materialet. Utöver detta kan mossan bilda en extra rhizom som kan breda ut sig som ett träd. Mossbollen kan alltså växa mer eller mindre horisontellt och söker sig till minsta lilla utrymme för att få tillräckligt med ljus och utrymme för sin utveckling.

Takmålning & Takbehandling